Гига Електроникс ЕООД

bg en

Antenna System

Cobham Antenna Systems се специализират в проектирането и разработването на антени, включително масиви с висок коефициент на усилване, печатни схеми, свръхшироколентови насочени антени, мулти-октавни бикони и високочестотен колинеарно всепосочен.