Гига Електроникс ЕООД

bg en

Cobham AvComm

Cobham AvComm признава важността на подхода на глобалния екип, Cobham AvComm координира усилията си по целия свят за управление на клиентските акаунти.

Поддържка

 • Глобална подкрепа
 • Поддръжка от край до край
 • Техническа поддръжка
 • Сервизна поддръжка

Глобална мрежа

 • Представители на производството и дистрибуцията покриват нуждите на клиентите в световен мащаб

Cobham AvComm Силни страни

 • Използването на опитен инженерен персонал като част от продажбените усилия позволява тясно техническо сътрудничество с Вас по време на етапа на проектиране и квалификация на нови технологии и оборудване. Ние вярваме, че това е от решаващо значение за интегрирането на продукта в оборудването ви.
 • Ние се фокусираме върху производителността, дизайна и иновациите в производството
 • Ние се фокусираме върху укрепването на нашите дългосрочни взаимоотношения с клиентите и предоставяме световна подкрепа за продажби и услуги
 • Ние инвестираме в R&D и разработването на нови продукти, за да поддържаме нашите решения в крак с най-новите високи технологии
 • Ние използваме подход, базиран на екип, който позволява тясно техническо сътрудничество с нашите клиенти
 • Ние сме регистрирани по ISO 9000

 

КАТАЛОЗИ 

Cobham Avionics
Test Equipment Catalog
Cobham AvComm
Quick Sheet
Cobham 3550R
Touch Screen Radio
Test System
Cobham 8800SX
Digital Radio
Test Set
Cobham 3920B Series
Analog and Digital
Radio Test Platform
Cobham PMR
Brochure