Гига Електроникс ЕООД bg en

METREL

МЕТРЕЛ е един от водещите световни производители и доставчици на висококачествени електрически измервателни и тестови инструменти.
Качеството на живот във всички отношения изискват постоянна грижа, разбиране и иновативни решения за следните сегменти:

  • контрол на безопасността на електрически инсталации, машини и апарати,
  • качество на електрическата енергия,
  • диагностика на ИТ и телекомуникационни мрежи,
  • проверка на параметрите на безопасността на труда и вътрешната среда.

 
За своето тестово оборудване METREL е получил и много международни одобрения като KEMA, VDE, IMQ и други.

  • Тестовото и измервателно оборудване на METREL обхваща следните области:
  • Тестване на безопасността на електрическите инсталации (VDE 0100, BS 7671, HD 384, CEI 64.8),
  • Тестване на безопасността на машини и електрически уреди (IEC 60204-1, IEC 60439-1, IEC 60335-1, VDE 701 T1, VDE 702 T2).
  • Измерване и изпитване на кабелни мрежи и измерване, запис и анализ на електроразпределителни системи (EN 50160).
  • Измерване на качеството на вътрешната среда, DIN 5032, EN 6071, EN 60584-1, EN12599, ENISO 7726, ISO 10526, ISO 10527, EN61326,
  • Това оборудване е изцяло в съответствие с Директивата за ниско напрежение (EN 61010-1) и Директивата за ЕМС (EN 50081-1, EN 50082-1).

 

Metrel Product catalog 2017

Part 1

Metrel Product catalog 2017

Part 2