Гига Електроникс ЕООД bg en

VIAVI Solutions/Aeroflex Avionics

VIAVI Solutions/Aeroflex Avionics признава важността на подхода на глобалния екип, VIAVI Solutions/Aeroflex Avionics координира усилията си по целия свят за управление на клиентските акаунти.

Поддържка

 • Глобална подкрепа
 • Поддръжка от край до край
 • Техническа поддръжка
 • Сервизна поддръжка

Глобална мрежа

 • Представители на производството и дистрибуцията покриват нуждите на клиентите в световен мащаб

VIAVI Solutions/Aeroflex Avionics Силни страни

 • Използването на опитен инженерен персонал като част от продажбените усилия позволява тясно техническо сътрудничество с Вас по време на етапа на проектиране и квалификация на нови технологии и оборудване. Ние вярваме, че това е от решаващо значение за интегрирането на продукта в оборудването ви.
 • Ние се фокусираме върху производителността, дизайна и иновациите в производството
 • Ние се фокусираме върху укрепването на нашите дългосрочни взаимоотношения с клиентите и предоставяме световна подкрепа за продажби и услуги
 • Ние инвестираме в R&D и разработването на нови продукти, за да поддържаме нашите решения в крак с най-новите високи технологии
 • Ние използваме подход, базиран на екип, който позволява тясно техническо сътрудничество с нашите клиенти
 • Ние сме регистрирани по ISO 9000

 

КАТАЛОЗИ 

VIAVI Solutions/Aeroflex Avionics
Test Equipment Catalog
VIAVI Solutions/Aeroflex Avionics
Quick Sheet
VIAVI Solutions/Aeroflex 3550R
Touch Screen Radio
Test System
VIAVI Solutions/Aeroflex 8800SX
Digital Radio
Test Set
VIAVI Solutions/Aeroflex 3920B Series
Analog and Digital
Radio Test Platform
VIAVI Solutions/Aeroflex Avionics PMR
Brochure