Гига Електроникс ЕООД bg en

Keysight Anite Nemo
УЕБ САЙТ

Anite Device & Infrastructure Testing - решенията за безжично тестване на Anite ускоряват разработването и въвеждането на пазара на чипсети, устройства и мрежова инфраструктура.
Бизнесът на Anite Device & Infrastructure е представен в безжичните тестови комплекти на Keysight и безжичните решения. Тези предложения предоставят специализирани лабораторни решения - хардуер и софтуер - за симулиране на функционалността на безжичната мобилна мрежа и условията на радиото в реалния свят. Това позволява на производителите на чипсети, устройства и мрежово оборудване и операторите на мобилни мрежи да намалят разходите и времето за пускане на пазара чрез тестване и подобряване на продуктите по време на процеса на разработване.

Anite Network Testing - технологията на Anite позволява тестване на безжични мрежи, за да се гарантира качеството на работата на крайния потребител.
Решенията за тестване на мрежата на Anite са представени в Nemo Wireless Network Solutions на Keysight. Тези предложения позволяват тестване на мобилна мрежа на живо, включително идентифициране на аномалии в радиомрежата, с широк спектър от устройства, за да се гарантира, че абонатите могат да изпращат и получават телефонни повиквания и да използват услуги за данни и приложения. Това позволява на мрежовите оператори, производителите на оборудване, доставчиците на услуги и регулаторните органи да измерват, анализират и оптимизират покритието и качеството на мрежата.

 

КАТАЛОЗИ 

Professional
post-processing of
drive test data
Proven and reliable
solution for automated
measurements
Powerful in-depth
CEM troubleshooting
Tools for monitoring
the real customer
experience
Centralized webbased
remote control
and management of
measurement systems
Centralized remote
control
of field measurement
systems
Modular digital
scanning receiver
Network measurement
and troubleshooting
on the go
Nemo
In-Building
Coverage
Meter
Nemo Invex II
Nemo Outdoor Nemo Walker
Air
Nemo
WindCatcher
Nemo Xynergy