Гига Електроникс ЕООД bg en

Notel
УЕБ САЙТ

ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ

 

ЗА NOTEL

Поддържането на ефективността на компанията на подходящо ниво изисква строг контрол върху работата на телекомуникационната мрежа.
Изправен пред тези нужди, Notel предлага широка гама от продукти и услуги, които позволяват ефективен анализ, оптимизиране и управление на производителността на телекомуникационната мрежа.
Ние си сътрудничим с доставчика на мобилни мрежови услуги, доставчиците на инфраструктура и предприятията, подкрепяйки техните нужди при дълбоко потапяне в анализи, проверка на състоянието на мрежата и автоматизация на процесите.

 

КАТАЛОЗИ 

Notel Portfolio 2022
RFBenchMark Leaflet
Notel Brochure