Гига Електроникс ЕООД

bg en

За нас

Изтегли продуктова презентация

ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД е основана през 2000 г. и е водещ доставчик на професионална измервателна и изпитвателна апаратура в България. Нашата фирма предлага най-широката гама от тестови решения за електрически величини в страната. Някои приложения:
 

Безжични комуникации:

 • Тест системи за радио планиране и оптимизация на GSM/UMTS/LTE/TETRA;
 • Тестери за инсталация и поддръжка на аналогови и цифрови комуникационни и радионавигационни системи;
 • Системи за радио мониторинг и радио пеленговане в честотен обхват до 3.5 GHz;
 • Уреди с общо предназначение: сигнал генератори, спектрални и векторни анализатори, радиокомуникационни тестери, измерители на мощност/КСВ/модулации;
 • Антени в честотни обхвати от 100 MHz до 40 GHz;
 • Аксесоари - измервателни кабели, атенюатори, съединители/разделители, насочени отклонители, товари, преходници и други.
 • Други...
   

 

Телекомуникации и информационни технологии:

 • Тестери на високоскоростни Metro/Ethernet мрежи до 100 G;
 • Тестери на SONET/SDH/PDH преносни мрежи до STM-64;
 • Тестери на CATV мрежи;
 • Тестери на фиброоптични мрежи (OTDR, LS, PM);
 • GPS/NTP приемници/сървъри за синхронизация;
 • Други...
   

Авиация:

 • Тестери за проверка на летателната годност на въздухоплаветелни средства;
 • Тестери за ремонт на бордовото оборудване на въздухоплавателни средства;
 • Други...
   

Индустрия:

 • Системи/камери за симулация на температура, относителна влажност, слънчева радиация, солена мъгла, височина, дъждуване и др.;
 • Уреди с общо предназначение: Осцилоскопи до 1.5 GHz, генератори на сигнали, мултимери, честотомери до 46 GHz, лабораторни захранвания, тестери на електрическа безопасност, параметри на околната среда и други...
 • Акредитирани лаборатории и органи за контрол:
 • Калибратори и еталони на електрически величини;
 • Еталони и дистрибуция на точно време и честота;
 • Системи за тестване на ЕМС/EMI;
 • Тестери на електроматнитни полета, лични дозиметри и защитно облекло;
 • Тестери на параметрите на околната среда – температура, отн. влажност, барометрично налягане, осветеност и вибрации;
 • Други...
   

Електроинсталации и електроикономия:

 • Многофункционални тестери на електрически инсталации;
 • Измерватели на изолационно и земно съпротивление;
 • Измерватели на високоволтови електропроводи;
 • Измерватели на качеството на електроенергията;
 • Термографски камери;
 • Други...
   

Защита от „СРС“:

 • Специализиран спектрален анализатор за откриване на радио подслушвателни устройства;
 • Дтектор на нелинейни изкривявания за детекция на скрити електронни устройства;
 • Детектори на мобилни телефони;
 • Джамъри и зашумители;
 • Други...